Tekstbureau Met Anne Headerbanner 14b

secuur, betrokken, vakkundig, persoonlijk

Privacyverklaring Tekstbureau Met Anne

In deze privacyverklaring informeren wij je over de persoonsgegevens die wij verzamelen voor het voeren van onze klantenadministratie en over de manier waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Tekstbureau Met Anne en op bezoekers van de website www.metanne.nl.
 
Tekstbureau Met Anne, gevestigd aan de Daunisstraat 16, 2132 PS  HOOFDDORP en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34336705, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacyverklaring kun je bellen naar +31 (0)23-557 21 01 of een e-mail sturen.
 
Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tekstbureau Met Anne verzamelt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: de bedrijfsnaam van het bedrijf waarvoor je werkt, inclusief adresgegevens en bankrekeningnummer, jouw telefoonnummer en je e-mailadres bij dit bedrijf, je voor- en achternaam, geslacht en geboortedatum en overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch.
 
Bij het versturen van een contactverzoek via onze website wordt gevraagd om je naam en je e-mailadres, en om de naam en het telefoonnummer van het bedrijf waarvoor je werkt.
 
Als je onze website bezoekt zonder contactgegevens achter te laten, kunnen wij toch informatie van je verzamelen voor de bezoekersstatistieken, zoals je IP-adres, welke browser en welk besturingssysteem je gebruikt en welke pagina’s je op onze website hebt bezocht. Deze gegevens worden permanent, maar anoniem bewaard en zullen nooit te herleiden zijn naar jouw persoon of organisatie.

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Tekstbureau Met Anne verwerkt jouw persoonsgegevens om via telefoon of e-mail contact met je te kunnen opnemen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, en voor het afhandelen van betalingen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens maakt Tekstbureau Met Anne geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?

Tekstbureau Met Anne bewaart je persoonsgegevens vanaf de start van een zakelijke overeenkomst tot maximaal vijf jaar nadat de laatste zakelijke transactie is afgerond, tenzij het bewaren van je persoonsgegevens noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Tekstbureau Met Anne verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bevoegde instanties. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Tekstbureau Met Anne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tekstbureau Met Anne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te laten sturen. Voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens kun je een e-mail sturen.
 
Tekstbureau Met Anne wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Tekstbureau Met Anne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.
 
Tekstbureau Met Anne maakt voor het beveiligen van jouw persoonsgegevens gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en een firewall, en gebruikt om te internetten een VPN-verbinding. De website heeft een TLS-certificaat (voorheen SSL), waardoor jouw persoonsgegevens bij invullen van het contactformulier worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding (te zien aan het hangslotje en de toevoeging 'https' in de adresbalk). De hoster van onze website gebruikt de extra beveiliging DNSSEC (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening die je automatisch kunt laten controleren. Op die manier kun je niet worden omgeleid naar een vals IP-adres. Onze e-mailhoster gebruikt bovendien de drie internetstandaarden DKIM, SPF en DMARC om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

Cookies

De website www.metanne.nl van Tekstbureau Met Anne gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als verwerkingsverantwoordelijke behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring wanneer nodig aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 november 2020. Je kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring inzien via de link Privacyverklaring aan de onderzijde van onze website.